VN INNOVATION GROUP THAM DỰ SỰ KIỆN VỀ THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ, GIÁO DỤC DO PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP HÀN QUỐC (KCCI) TỔ CHỨC

16/03/2020

Vào chiều ngày 16/5/2018 tại Khách sạn Grand Plaza, Chủ tịch Tập đoàn đã tham dự buổi gặp gỡ Doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc do Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Công Thương (MOIT), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) tổ chức.

Buổi gặp mặt là cơ hội cho 27 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Đầu tư bất động sản, dược phẩm, mỹ phẩm, sản phẩm điện và điện tử, du lịch, tư vấn pháp luật, thi công công trình môi trường, xử lý nước thải, giáo dục, vv... đang có mong muốn đầu tư tại thị trường Việt Nam. Thông qua buổi gặp gỡ, các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc có thể nắm bắt thông tin sản phẩm, tìm hiểu thị trường cũng như tìm kiếm các đối tác phù hợp bởi theo đánh giá của giới chuyên gia quốc tế, trong những năm qua các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại thị trường Việt Nam đã đạt tỷ suất lợi nhuận cao nhất trong số các nhà đầu tư nước ngoài khác.

Tại buổi gặp mặt nói chuyện với doạnh nghiệp Hàn Quốc, Chủ tịch HĐQT VN Innovation Group đã có trao đổi cụ thể về những dự án tiềm năng sắp tới liên quan trực tiếp đến bất động sản và thương mại cùng các đối tác danh tiếng hàng đầu như Tập đoàn GB inc. Những dự án đó được hi vọng không những đánh dấu việc mở rộng hợp tác của Tập đoàn với các doanh nghiệp Hàn Quốc mà còn thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại giữa hai quốc gia ngày càng mạnh mẽ.


VN INNOVATION GROUP TAKES PART IN BUSINESS MEETING ABOUT TRADE, INVESTMENT AND EDUCATION ORGANIZED BY THE KOREA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY.

On May 16th 2018, at the Grand Plaza, the Chairman of the Group attended a business meeting including 27 large - scale enterprises of Seoul City organized by The Korea Chamber Of Commerce & Industry (KCCI) in collaboration with Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), Ministry of Industry and Trade (MOIT), Ministry of Planning and Investment (MPI).

The meeting is a precious opportunity for more than 20 enterprises operating in a wide range of fields such as real estate investment, pharmaceuticals, cosmetics, electrical and electronic products, tourism, legal consultancy, construction environmental projects, waste water treatment, education, etc. and having desire to invest in the Vietnamese market. Thanks to the business meeting, both Vietnamese and Korean enterprises can have a chance to grab information about products, do market research as well as search for suitable partners. According to expert’s evaluation, Korean enterprises have ranked the first place in terms of gaining profit in Vietnam market among foreign investors.

At the meeting, President of VN Innovation Group discussed in detail about the upcoming potential projects directly related to real estate and trade with trusted and prestigious partners such as GeoBong Incorporation (GB Inc Co., ltd) The upcoming projects of VN Innovation Group are expected to not only mark a milestone in expanding cooperation between the Group and Korean enterprises but also promote the trade cooperation between the two countries more closely in general.