TẬP ĐOÀN VN INNOVATION THAM DỰ BUỔI GIAO THƯƠNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỆT NAM HÀN QUỐC

23/07/2020

Vào sáng ngày 23/04/2019,  Đại diện Tập đoàn VN INNOVATION đã tham gia Hội thảo xúc tiến đầu tư – thương mại Việt Nam – Hàn Quốc “Cơ hội phát triển doanh nghiệp", do Bộ Công thương tổ chức tại JW Marriot, Hà Nội. Hội thảo nhận được sự quan tâm của hơn 150 doanh nghiệp (DN) của Việt Nam và Hàn Quốc.

Về thương mại, Hàn Quốc hiện là đối tác lớn thứ 3 của Việt Nam, với tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2 nước chiếm xấp xỉ 20,4% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018.

Về đầu tư, 5 năm trở lại đây, số lượng dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, vốn đăng ký và vốn thực hiện đều tăng mạnh, Việt Nam thu hút được khoảng từ 35 - 40 tỷ USD vốn FDI Hàn Quốc mỗi năm.

Nhận thấy sự tăng trưởng đột phá trong mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc, Tập đoàn VN INNOVATION tham gia và đã đạt được kết quả đàm phán ngay trong buổi gặp gỡ này. Các công ty đối tác Hàn Quốc đã bày tỏ sự vui mừng cũng như hi vọng vào những dự án trong tương lai kết hợp cùng Tập đoàn VN INNOVATION. Tại buổi giao thương, Tập đoàn VN INNOVATION đã ký kết được MOU với 1 doanh nghiệp có tiếng trên thị trường Hàn Quốc. Đây được coi là kết quả rất ấn tượng cho buổi giao thương của 2 bên doanh nghiệp lần đầu gặp nhau

Hi vọng sau buổi giao thương này sẽ có nhiều doanh nghiệp Hàn quốc có thể cùng hợp tác với Tập đoàn VN INNOVATION để thúc đẩy đầu tư cũng như thương mại giữa hai quốc gia.

On the morning of April 23rd 2019, Representative of VN INNOVATION GROUP participated in the Vietnam - Korea Investment - Trade Promotion Conference named "Opportunities for business development" organized by the Ministry of Industry and Trade at JW Marriot, Hanoi. More than 150 enterprises of Vietnam and Korea attented this business matching.

In terms of trade, Korea is currently the 3rd largest partner of Vietnam, with the proportion of import and export turnover between the two countries accounting for approximately 20.4% of total import and export turnover of Vietnam in 2018.

In terms of investment, in the last 5 years, the number of foreign direct investment (FDI) projects in Vietnam, registered capital and implemented capital have increased sharply, attracting about 35-40 billion USD from FDI capital of Korea every year.

Realizing the breakthrough growth in the cooperation between Vietnam and Korea, VN INNOVATION GROUP joined and achieved the negotiation results in this business matching. Korean partner companies have expressed their joy and hope for future projects cooperated with VN INNOVATION GROUP. At the trade session, VN INNOVATION GROUP signed a MOU with a leading enterprise in the Korean market, which is considered an impressive result for the trading session of the two businesses meeting for the first time.

Hopefully, after this business matching, many Korean enterprises can cooperate with VN INNOVATION GROUP to promote investment and trade between the two countries.