TẬP ĐOÀN VN INNOVATION TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP LỚN/TẬP ĐOÀN TRONG THÚC ĐẨY KHỞI NGHIỆP

30/03/2020

Ngày 05/03/2020 vừa qua, Đại diện Tập đoàn VN INNOVATION đã góp mặt tại Hội nghị trực tuyến về Vai trò của Doanh nghiệp lớn/Tập đoàn trong thúc đẩy khởi nghiệp.

Sự kiện do Báo Diễn đàn doanh nghiệp và Hệ sinh thái khởi nghiệp Viz – Start kết hợp tổ chức thực hiện cùng sự hỗ trợ bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

hoi-nghi-truc-tuyen-vcci


Cơ hội cho các doanh nghiệp trẻ và vai trò của các doanh nghiệp lớn


Thông qua Hội nghị này, các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn được đề cao, thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm xã hội, giúp các doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp thành công và phát triển bền vững.

Sự kiện này là một trong những cơ hội giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ tiếp xúc trao đổi với những “ông lớn” trong cộng đồng doanh nghiệp về những vấn đề khó khăn trong quá trình hoạt động và phát triển. Từ đó, giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp, các Start-up tiếp cận những sự hỗ trợ, đỡ đầu từ những doanh nghiệp tiên phong khi tham gia vào sân chơi kinh tế toàn cầu.

Không chỉ là cơ hội cho các “tân binh” tìm kiếm sự hỗ trợ bài bản, tiếp cận các nguồn lực phát triển, sự kiện còn là cơ hội cho các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn thể hiện rõ vai trò của mình trong việc phát triển một cộng đồng kinh tế bền vững của quốc gia và rộng ra là toàn cầu.

Đóng vai trò là những “người tiên phong”, “người đỡ đầu” cho các doanh nghiệp trẻ, những “ông lớn” trong cộng đồng doanh nghiệp còn được hưởng lợi khi hỗ trợ cho “người mới” trên thị trường khi chính những doanh nghiệp mà họ đầu tư lại trở thành chính những khách hàng, những đối tác, vệ tinh góp phần mở rộng thị trường cho các tập đoàn.


Tập đoàn VN INNOVATION – Sự đoàn kết và chủ động là yếu tố quan trọng trong thúc đẩy khởi nghiệp.


Xuất hiện tại Hội nghị trực tuyến, đại diện cho Tập đoàn VN INNOVATION - CTCP đã đưa ra những quan điểm thiết thực mang tính xây dựng trong bối cảnh cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam ngày càng mạnh mẽ.

Bàn về vai trò của các doanh nghiệp lớn trong thúc đẩy khởi nghiệp – chủ đề chính của buổi Hội thảo ngày 05/03, đại diện Tập đoàn VN INNOVATION cho rằng sự kiện này là một bước đi lịch sử của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam không chỉ trong hiện tại mà còn cả sau này.

Nhận định vấn đề chính trong hoạt động khởi nghiệp hiện nay là việc xây dựng một chuỗi cung ứng và hợp tác chủ động giữa các doanh nghiệp trong nước.  Đại diện Tập đoàn VN INNOVATION đề cao sự đoàn kết giữa các doanh nghiệp lớn và nhỏ trong cộng đồng và giữa cộng đồng doanh nghiệp với Nhà nước. “Không ai thành công mà đi một mình cả”, để nền kinh tế phát triển lớn mạnh không chỉ cần một vài doanh nghiệp lớn đi đầu mà còn cần cả những doanh nghiệp trẻ với tinh thần, nhiệt huyết cống hiến cao sẵn sàng góp sức.

vn-innovation-group-tai-hoi-nghi-truc-tuyen-vcci

Lấy ví dụ thực tế từ trường hợp của Tập đoàn Samsung Hàn Quốc, đại diện Tập đoàn VN INNOVATION nhận định rằng mỗi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng giá trị trên thị trường. Và để chuỗi giá trị đó thật sự bền chắc trong lâu dài, cần thiết phải có sự đoàn kết cũng như chủ động từ cả hai phía của từng mắt xích (một bên là doanh nghiệp lớn/tập đoàn và một bên là những doanh nghiệp nhỏ).

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Tập đoàn VN INNOVATION cũng gửi gắm tầm nhìn cũng như mong ước về một tương lai không xa, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ có riêng cho mình một chuỗi cung ứng làm động lực thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp Quốc gia.