CÔNG TY CỔ PHẦN VN INNOVATION HOMES THAM DỰ DIỄN ĐÀN BẤT ĐỘNG SẢN 2020 TẠI PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI) - VN INNOVATION HOMES JSC PARTICIPATED REAL ESTATE FORUM 2020 AT VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (VCCI)

Diễn đàn Bất động sản 2020 với chủ đề “Cơ hội mới từ chính sách và thị trường" đã được diễn ra vào ngày 09/07/2020 tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Real Estate Forum 2020 with the topic: "New opportunities from policies and markets" was held on 9 July 2020 at the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI).

51_2

 

Diễn đàn Bất động sản 2020 với chủ đề “Cơ hội mới từ chính sách và thị trường"

Real Estate Forum 2020 with the topic: "New opportunities from policies and markets"

 

Tham dự chương trình có lãnh đạo Bộ Xây dựng - Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh; TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Cùng với đó là lãnh đạo cấp cao của các Tập đoàn Bất động sản và Xây dựng có tiếng trên thị trường như: Bà Nguyễn Thị Vân Khanh - Giám đốc cấp cao Thị trường vốn, JLL Vietnam; Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Dầu khí Toàn Cầu (GP-Invest); Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình; Ông Dương Đức Hiển - Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn MIK Group; Ông Dennis Ng Teck Yow - Tổng Giám đốc Gamuda Land HCMC; Ông Cao Tùng Lâm - Chủ tịch HĐQT Phục Hưng Holdings.

Attending the program were representatives of Ministry of Construction - Deputy Minister Nguyen Van Sinh, Dr. Vu Tien Loc - Chairman of Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), along with senior leaders of well-known Real Estate and Construction Corporations in the market such as: Ms. Nguyen Thi Van Khanh - Senior Director of Capital Market, JLL Vietnam; Mr. Nguyen Quoc Hiep - President cum General Director of Global Petroleum Investment JSC (GP-Invest); Mr. Le Viet Hai – Chairman of the Boards of Hoa Binh Construction Group JSC; Mr. Duong Duc Hien - CCO of MIK Group; Mr. Dennis Ng Teck Yow - General Director of Gamuda Land HCMC; Mr. Cao Tung Lam - Chairman of the Boards of Phuc Hung Holdings.

Bên cạnh đó, chương trình cũng thu hút được sự tham dự của các doanh nhân, doanh nghiệp, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Bất động sản, Hiệp hội môi giới bất động sản, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Bất động sản Hà Nội, các chuyên gia, các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản…Trong đó có Đại diện Công ty Cổ phần VN INNOVATION HOMES cũng vinh dự được tham dự Diễn đàn Bất động sản 2020 lần này.

Besides, the program also attractted the participation of entrepreneurs, businesses, representatives of Real Estate Business Association, Real Estate Brokerages Association, Hanoi Real Estate Business Club, experts and investors in real estate field, etc. including the representative of VN INNOVATION HOMES JSC honored to attend this Real Estate Forum 2020 event.

50_2 

Đại diện Công ty Cổ phần VN INNOVATION HOMES tham dự Diễn đàn Bất động sản 2020

The representative of VN INNOVATION HOMES JSC honored to attend Real Estate Forum 20

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết thị trường bất động sản đang phát triển bất ổn do tác động của COVID-19; các dự án dừng hoãn, những chồng chéo về thủ tục pháp luật đang là trở ngại cho sự gia tăng nguồn cung của thị trường bất động sản trong khi nhu cầu vẫn cao, đặc biệt phân khúc nhà ở xã hội. Trong khi đó, phân khúc văn phòng lại có tỉ lệ tiêu thụ thấp. Vốn đầu tư FDI cho bất động sản cũng giảm mạnh trong những tháng qua. Do vậy, Chủ tịch VCCI cho rằng, điều đầu tiên cần là thúc đẩy thực hiện các gói hỗ trợ hiện có; mở rộng quy mô, nguồn lực các gói hỗ trợ, đồng thời, mở các gói hỗ trợ mới, đặc biệt là các gói tín dụng trung và dài hạn cho các dự án quan trọng, cốt lõi.

In opening speech at the Forum, Dr. Vu Tien Loc - Chairman of Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) said the real estate market was unstable due to COVID-19’s impact, the postponed projects, overlapped of legal procedures were hindered the increase in the supply of the real estate market while the demand was still high, especially in the social housing segment. Meanwhile, the office segment has a low consumption rate. FDI capital of real estate has also sharply decreased in recent months. Therefore, the Chairman of VCCI said that the first thing needed is to promote the implementation of existing support packages; expand the scale and resources of support packages, as well as open new support packages, especially medium and long-term credit packages for important and core projects.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, tại Việt Nam, dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực tới nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp những khó khăn, thách thức nhất định trong đó có lĩnh vực bất động sản.

Speaking at the conference, Deputy Minister of Construction, Mr. Nguyen Van Sinh emphasized that in Vietnam, the COVID-19 disease had negatively effects on many aspects of the country's socio-economic life. Production and business activities have faced certain difficulties and challenges, including real estate field.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế nói chung, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách kịp thời để thực hiện “mục tiêu kép” vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh vừa chống dịch hiệu quả. Cùng với đó là việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công nhằm kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác.

In order to remove difficulties for production and business and restore the economy in general, the Government issued many timely policies to implement the "dual goals" to not only promote production, business but also anti-epidemic effectively along with the implementation of solutions to promote public investment capital disbursement to stimulate production, business, consumption, create jobs and ensure social security, enhance competitiveness, support production and business activities of citizens and businesses and attract other social investment.

Cũng trong bài phát biểu của mình, ông Sinh cũng nêu ra những chỉ đạo của Chính phủ về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cũng như những sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Nghị định đang được ban hành hiện nay nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phục hồi và phát triển của doanh nghiệp hậu COVID-19.

In his speech, Mr. Sinh also stated the Government's guidelines on promoting social housing construction as well as amendmentations and supplementations in some current Decrees in order to create favorable conditions for the recovery and development of enterprises after COVID-19.

Xuyên suốt quá trình diễn ra Diễn đàn, nhiều đại diện của các doanh nghiệp, Hiệp hội Bất động sản, các nhà đẩu tư, … cũng đã đưa ra những phát biểu, nhận định, đánh giá cũng như ý kiến đóng góp vô cùng giá trị về tình hình bất động sản hiện nay, những khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải cũng như hiệu quả của những chính sách Nhà nước đang ban hành để giúp đỡ doanh nghiệp, đặc biệt là các gói hỗ trợ, gói kích cầu cần thiết và kịp thời.

During the Forum, many representatives of businesses, Real Estate Association, investors, etc. also made valuable statements, comments, evaluations about current real estate situation, the difficulties businesses faced as well as the effectiveness of the Government’s policies enacted to help businesses, especially support packages and stimulus packages necessarilly and timely.

Tại Diễn đàn, các đại biểu cũng đã đưa ra những dự đoán về tình hình bất động sản trong thời gian tới, cũng như những tác động của chính sách Nhà nước sắp tới lên thị trường bất động sản.

At the Forum, delegates also made predictions about the real estate situation in the near future, as well as the impact of upcoming Government’s policies on the real estate market.

Chia sẻ tại phiên thảo luận của Diễn đàn, ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng thị trường bất động sản có liên quan rất nhiều đến cơ chế chính sách, kinh doanh bất động sản đặc biệt nhạy cảm với thay đổi chính sách. Theo ông, các doanh nghiệp mong chờ chính sách, mong chờ được tháo gỡ. Các văn bản mới được ban hành để tháo gỡ thì nhiều khi lại vấp phải những quy định mới thành ra lại gây khó khăn.

Sharing at the discussion session of the Forum, Mr. Nguyen Manh Ha - Chairman of Vietnam Real Estate Brokerage Association said that the real estate market was related to policy mechanisms, real estate was sensitive to policy changes. According to him, businesses expected policies and solutions. The newly issued documents to remove sometimes encountered new regulations and become more difficult.

Một số đại biểu cũng cho rằng cái hỗ trợ quan trọng nhất mà doanh nghiệp mong chờ là gỡ rối cơ chế chính sách, đơn giản thủ tục hành chính và minh bạch các chính sách pháp luật, …

Some delegates also said that the most business expectation is to troubleshoot policy mechanisms, simplify administrative procedures and transparent of legal policies, etc.

Do đó, chính sách nên kịp thời, áp dụng đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng thời điểm để tạo được thuận lợi, hiệu quả hỗ trợ lớn nhất đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản.

Therefore, the policy should be timely, apply the right object, right purpose and right time to create the most favorable and effective support to the business activities of enterprises, especially enterprises in real estate sector.

Trong khuôn khổ diễn đàn còn diễn ra sự kiện “Trao chứng nhận dự án bất động sản đáng sống 2020”. Đây là lần thứ 3 Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức việc bình chọn và các dự án tham gia phải trải qua 9 bước thẩm định để đạt tiêu chí.

Within the forum, the event "2020 Worth living real estate project Certificate" took place. This was the third time the Business Forum Newspaper organized the voting and participating projects had to go through 9 evaluation steps to achieve the criteria.

Năm nay, ngoài nhóm bất động sản nhà ở còn có thêm cả nhóm bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản du lịch được tham gia.

This year, except to the residential real estate group, there also had the participation of resort and tourism groups.

Sau phiên thảo luận và lễ trao chứng nhận, các đại diện doanh nghiệp cũng đã có dịp lắng nghe, thảo luận và trao đổi ý kiến lẫn nhau, hình thành sợi dây liên kết giữa các doanh nghiệp, tạo dựng môi trường kinh doanh bền vững, thân thiện; từ đó đưa ngành bất động sản Việt Nam ngày càng phát triển.

After the discussion and certification ceremony, business representatives also had the opportunity to listen, discuss and exchange ideas together, forming a link between businesses, creating  sustainable, friendly business environment, therefore Vietnam's real estate industry has been growing.

Nguồn tư liệu: https://enternews.vn/truc-tuyen-dien-dan-bat-dong-san-2020-co-hoi-moi-tu-chinh-sach-va-thi-truong-176937.html