TS. Phan Văn Hưng

Sơ yếu lý lịch Chủ tịch Hội đồng Quản trị VN Innovation Group

* Học vị: Dr. Phil Hưng (Tiến sĩ Business tại Hàn Quốc)

* Học vị Tiến sĩ đã được Bộ giáo dục Việt Nam công nhận(đăng ký số: 010034/CNVB_TS)

* Chuyên môn: kinh tế, kinh doanh, Hàn Quốc học, tiếng, văn hóa Hàn Quốc

* Nghiên cứu khoa học: có 02 bài báo quốc tế về kinh tế

* Kinh nghiệm: gần 14 năm làm việc liên quan đến Hàn Quốc về kinh tế, văn hóa, giáo dục(được phía trường ĐH Hàn Quốc mời qua giảng về kinh tế theo diện Giáo sư)

* Công việc hiện tại: Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn VN INNOVATION

* Nhiều năm tham gia công tác sinh viên, cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc

 

 

CÁC BỘ PHẬN-PHÒNG BAN

1. PHÒNG NHÂN SỰ

2. PHÒNG TRUYỀN THÔNG- KINH DOANH

3. PHÒNG TÀI CHÍNH