TS. Phan Văn Hưng

Sơ yếu lý lịch Chủ tịch Hội đồng Quản trị VN Innovation Group

 

* Học vị: Dr. Phil Hưng (Tiến sĩ Business tại Hàn Quốc)

* Học vị Tiến sĩ đã được Bộ giáo dục Việt Nam công nhận(đăng ký số: 010034/CNVB_TS)

* Chuyên môn: kinh tế, kinh doanh, Hàn Quốc học, tiếng, văn hóa Hàn Quốc

* Nghiên cứu khoa học: có 02 bài báo quốc tế về kinh tế

* Kinh nghiệm: gần 14 năm làm việc liên quan đến Hàn Quốc về kinh tế, văn hóa, giáo dục(được phía trường ĐH Hàn Quốc mời qua giảng về kinh tế theo diện Giáo sư)

* Công việc hiện tại: Chủ tịch hội đồng quản trị VN INNOVATION GROUP

* Nhiều năm tham gia công tác sinh viên, cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc

 

 

GS.TS. Kunbae Kim

Sơ yếu lý lịch GS.TS. Kunbae Kim - Cố vấn chủ tịch HĐQT

 

* Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh doanh ĐH Wharton (Wharton University of Pennsylvania) Hoa Kỳ.

* Lĩnh vực nghiên cứu: Thuyết kinh tế học mới, kinh doanh học, triết học, văn hóa Việt Nam, kinh tế sáng tạo.

* Các đầu sách trực tiếp viết đã xuất bản: Phương thức concept kéo (bán ra trên 30.000 quyển tại Hàn (1/2016), phát triển sản phẩm mới (2013), lãnh đạo doanh nghiệp theo phương thức phương Đông (2012), điều tra thị trường chuyên sâu (2008). Tất cả các đầu sách đều đã được tái bản nhiều lần tại Hàn Quốc, Trung Quốc.

* Nơi công tác hiện tại: ĐH Soongsil, Seoul, Hàn Quốc.

* Kinh nghiệm thực tiễn: Tư vấn chiến lược cấp cao cho lãnh đạo các tập đoàn Samsung, LG, Huyndai, CJ, vv...

 

 

Thạc sỹ Hoàng Thị Thao - Giảng viên

 

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ ngôn ngữ Hàn Quốc tại Viện nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc học (AKS). Du học Hàn Quốc về. Topik (chứng chỉ tiếng Hàn toàn cầu) cấp 6 cao nhất.

* Lĩnh vực nghiên cứu giảng dạy: ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử Hàn Quốc

* Kinh nghiệm thực tiễn: có nhiều năm giảng dạy, công tác tại Hàn Quốc và Việt Nam.

 

 

Lê Na

Giảng viên Lee Dong Hyuk

 

* Trình độ: Cử nhân hành chính, Giáo dục tiếng Hàn

* Lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy: Ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử Hàn Quốc

* Kinh nghiệm thực tiễn: Có nhiều năm giảng dạy, công tác tại Hàn Quốc và Việt Nam. 

 

 

Thạc sỹ Đinh Mai Thu Thủy - Giảng viên

 

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ ngôn ngữ Hàn Quốc tại ĐH nữ Duksung Seoul Hàn Quốc. Du học Hàn Quốc về. Topik (chứng chỉ tiếng Hàn toàn cầu) cấp 6 cao nhất.

* Lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy: ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử Hàn Quốc

* Kinh nghiệm thực tiễn: có nhiều năm giảng dạy, công tác tại Hàn Quốc và Việt Nam