Tháng 2/2019, Chủ tịch Phan Văn Hưng đã có buổi ký kết hợp tác chính thức với trường ĐH Quốc Gia KongJu.

Trường đại học Kongju được thành lập vào năm 1948 ở Chung cheongnam-do với tên gọi là Trường Đại học sư phạm Kongju. Trường được nâng lên thành một trường Đại học tổng hợp vào năm 1991, và lớn mạnh nhanh chóng trở thành một trường Đại học lớn với trên 22,000 sinh viên và gần 1.000 giảng viên và cán bộ nhân viên, bởi sự sáp nhập với trường Đại học chuyên Nông nghiệp Yesan năm 1992, hợp nhất với trường Đại học Văn hóa Quốc gia Kongju năm 2001, và tiếp tục sáp nhập với trường Đại học Kỹ thuật Cheonan năm 2005. KNU đã đào tạo được hơn 100,000 sinh viên tốt nghiệp kể từ khi thành lập tới nay.

Hiện nay, trường có 7 trường đại học trực thuộc, 99 khoa, 8 trường sau đại học, liên kết với 150 trường và đoàn thể đối tác tại 48 quốc gia. KNU hoạt động với thư viện trung tâm tại khuôn viên chính Kongju, và hai thư viện chi nhánh tại Yesan và Cheonan. Thư viện đã hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu của các khoa, ngành và các hoạt động học tập của sinh viên trong hơn 60 năm qua.

hợp tác chính thức giữa VN INNOVATION KOREAN CENTER và Kongju đã đánh một dấu mốc quan trong trong quá trình phát triển quan hệ giữa hai bên cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam Hàn Quốc trong lĩnh vực giáo dục\

In February 2019, President Phan Van Hung had an official cooperation agreement with KongJu National University.

Kongju University was founded 1948 in Chung cheongnam-do with the name of Kongju Pedagogical University. The school was upgraded to a comprehensive University in 1991, and grew rapidly to become a large University with over 22,000 students and nearly 1,000 lecturers and staff, by merging with the University Yesan Agriculture major in 1992, merged with Kongju National University of Culture in 2001, and continued to merge with Cheonan Technical University in 2005. KNU has trained more than 100,000 graduates since when founded until now.

Currently, the University has 7 affiliated universities, 99 faculties, 8 graduate schools, associated with 150 schools and partner organizations in 48 countries. The KNU works with the central library at the Kongju main campus, and two branch libraries at Yesan and Cheonan. The library has supported the training and research of faculties and departments and student learning activities for over 60 years.

The official cooperation between VN INNOVATION KOREAN CENTER and Kongju has marked an important milestone in the process of developing relations between the two sides as well as contributing to promotion of bilateral relations between Vietnam and Korea in the field of education.50491087_2275979665766212_7266313177036488704_n50217956_2275979679099544_1549497447321960448_n

LÀN SÓNG TRỞ VỀ CỦA DU HỌC SINH NGÀY CÀNG MẠNH

(ThanhtraVietNam) – Những năm gần đây, số lượng học sinh Việt Nam đi du học nước ngoài ngày càng tăng. Theo khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có khoảng 130.000 công dân Việt Nam đang học tập tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. Song

[SPECIAL DAY] BEAUTIFUL ALPHABET – 한글 (Hangeul) – BẢNG CHỮ CÁI TUYỆT ĐẸP CỦA HÀN QUỐC

Ngày 09/10 giữ một vị trí rất quan trọng trong đời sống tinh thần của người Hàn