Đầu tư bất động sản và tư vấn đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc và trong nước

Chủ tịch hội đồng quản trị VN INNOVATION GROUP nhận giải thưởng Kinh tế, văn hóa Hàn Quốc tôn vinh vì sự đóng góp cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước từ Phó chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Real estate investment and investment consultancy for Korean and domestic businesses

Chairman of VN INNOVATION GROUP was honored to be received the Korean Economic and Cultural Award for his contribution to the diplomatic relationship between two countries from the Vice Chairman of the National Assembly of Korea

unnamed