TẬP ĐOÀN VN INNOVATION - CÔNG TY CỔ PHẦN

VN INNOVATION GROUP JSC

 

Tập đoàn VN INNOVATION - Công ty cổ phần là tập đoàn đa ngành hoạt động và phát triển dựa trên nền tảng 4 giá trị cốt lõi là: Lấy con người làm trung tâm, Đề cao trí tuệ, Phát huy tính sáng tạo và Trách nhiệm xã hội. Đây cũng là triết lý kinh doanh kể từ những ngày đầu thành lập của Tập đoàn.

VN INNOVATION GROUP JSC is a multidisciplinary corporation operating and developing on the basis of 4 core values: Human-centered, Intellectually advanced, Promoting creativity and Corporate social responsibility. It is also the business philosophy from the beginning phrase of corporation.

 

Nền tảng cơ bản nhất khởi đầu vào năm 2015 là giáo dục. Năm 2018, Tập đoàn VN INNOVATION chính thức được thành lập và đặt trụ sở chính tại Thủ đô Hà Nội, trái tim của Việt Nam, và hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần đa lĩnh vực tại Việt Nam.

The most basic foundation is education established in 2015. In 2018, VN INNOVATION GROUP was officially founded with its headquarter in Hanoi, the heart of Vietnam, and has been operating as a multidisciplinary corporation in Vietnam.

Tap đoan VN Innovation Group

Logo chính thức của Tập đoàn VN INNOVATION

The official logo of VN INNOVATION GROUP

 

Tập đoàn VN INNOVATION luôn gắn liền các hoạt động của mình với trách nhiệm xã hội và luôn đặt các lợi ích cho xã hội lên hàng đầu. Phương châm, hoạt động xuyên suốt của Tập đoàn là luôn nỗ lực hết mình để mang lại giá trị thiết thực, ý nghĩa cho cá nhân, tổ chức và cộng đồng, trở thành doanh nghiệp vì xã hội, vì cộng đồng.

VN INNOVATION GROUP's activities are always associated with social responsibility. Besides, social benefits are given top priority. Coporation’s principle is to make all effort to bring practical and meaningful values to individuals, organizations and communities and become businesses for the society and the community.

 

Tập đoàn VN INNOVATION sẽ là chất keo gắn kết các thành viên của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam đoàn kết, tự chủ, vững mạnh trên trường quốc tế.

VN INNOVATION GROUP has operated as a link to connect members among Vietnamese business community and contributed a united, autonomous and strong Vietnamese economy in the world.

 

Không chỉ nỗ lực với trách nhiệm xã hội trong nước, mang định hướng phát triển trở thành một doanh nghiệp toàn cầu, Tập đoàn VN INNOVATION luôn chú trọng, không ngừng tạo dựng và mở rộng các hoạt động giao lưu và các mối quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế.

VN INNOVATION GROUP not only makes efforts with social responsibility to bring development orientation becoming a global corporation, but also pay attention to creating and expanding the exchange activities and cooperation relationships with international partners.

 

Trong quá trình hoạt động, Tập đoàn đã xây dựng quan hệ tốt đẹp với nhiều tổ chức chính phủ, giáo dục, doanh nghiệp lớn uy tín hàng đầu thế giới và tiếp tục không ngừng hợp tác đa phương với các đối tác mới trong tương lai, trở thành cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp trên thế giới.

During its operation, the Corporation has built good relationships with many leading reputable education and business organizations, as well as continued to expand multilateral cooperation with new partners in the future, serve as a bridge between Vietnamese  enterprises and others from the word.

 

Trên cơ sở 4 giá trị cốt lõi, Tập đoàn VN INNOVATION xây dựng nên 4 mảng lĩnh vực chính được điều hành bới các công ty thành viên với các thương hiệu trực thuộc tập đoàn:

Based on 4 core values, VN INNOVATION GROUP has built 4 main fields operated by member companies, which are also brands under the control of the corporations:

 

VN INNOVATION HOMESNơi luôn an vui

Với phương châm tạo dựng giá trị thực cho khách hàng, lĩnh vực kinh doanh bất động sản của Tập đoàn lấy động lực là sự liên kết giữa các vùng kinh tế với trung tâm các thành phố lớn, mở rộng đầu tư phát triển tới các khu vực lân cận.

Phát huy yếu tố sáng tạo (Innovation) trong các dự án bất động sản, VN INNOVATION HOMES lấy nền tảng là sự phát triển bền vững, sử dụng các sản phẩm tân tiến, tiện ích, thân thiện với môi trường, kết hợp hài hòa với không gian xanh, đem đến môi trường sống và làm việc trong lành.       

VN INNOVATION HOMES - A peaceful place

With the guideline of creating real value for customers, the link between economic regions field is considered as driving force for the Corporation's real estate business.

Promoting “Innovation” ideas in real estate projects, VN INNOVATION HOMES is based on sustainable development and advanced equipment that is convenient and environmentally friendly to combine with green space bringing a healthy living and working environment.

 

VN INNOVATION TRAVEL - Luôn mang đến những trải nghiệm mới

Dịch vụ du lịch của VN INNOVATION TRAVEL thiết kế sản phẩm du lịch tạo ra những trải nghiệm mới mẻ kết bằng các tour du lịch nghỉ dưỡng và du lịch văn hóa nhằm quảng bá cho bạn bè quốc tế hiểu hơn về văn hóa truyền thống Việt Nam, đồng thời cũng giúp du khách Việt Nam có cơ hội khám phá và trải nghiệm các nền văn hóa trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc – đất nước với nền văn hóa đặc sắc.

VN INNOVATION TRAVEL sẽ đưa du khách đến với các di sản thiên nhiên, văn hoá tiêu biểu của Việt Nam và Hàn Quốc với những bản sắc đặc trưng nhất của con người bản địa.

VN INNOVATION TRAVEL - Always bring new experiences

Tourism service of VN INNOVATION TRAVEL creates tourism products bringing new experiences combined with resorts and cultural tours to promote Vietnamese traditional culture to international visitors as well as help Vietnamese tourists have the opportunity to explore and experience cultures around the world, including Korea - the country with a unique culture.

VN INNOVATION TRAVEL will take tourists to the typical natural and cultural heritage in Vietnam and Korea with the most special identities of native speakers.

 

VN INNOVATION MEDIA - Tạo giá trị tiên phong

Với các dịch vụ tư vấn, xây dựng chiến lược tổng thể, VN INNOVATION MEDIA mang đến các giải pháp truyền thông đa phương tiện trên môi trường số dựa trên nền tảng là những tiến bộ của thời đại công nghệ 4.0.

Ưu tiên ứng dụng các nền tảng Blockchain, Big Data, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things,… trong phân tích hành vi khách hàng để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả nhất, hướng tới mục tiêu xây dựng và quảng bá thương hiệu cho khách hàng.

VN INNOVATION MEDIA - Create pioneering values

With consulting and overall strategy developing services, VN INNOVATION MEDIA brings multimedia communication solutions on digital environment based on the advancement of the 4.0 technology revolution.

Putting priority on  applying the platforms of Blockchain, Big Data, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things etc. in analyzing customer behavior, the corporation has devised the most effective business strategies towards the goal of building and promoting brands for customers.

 

VN INNOVATION EDUCATION Đưa bạn đến chân trời tươi sáng

Ngay từ ban đầu, Con người luôn là nhân tố trung tâm trong mọi hoạt động của Tập đoàn VN INNOVATION. Hoạt động giáo dục của công ty đã và đang tạo ra một thế hệ công dân toàn cầu với sự phát triển toàn diện trên 3 khía cạnh: Ngoại ngữ, Khoa học – Công nghệ và Kinh tế.

Định hướng phát triển của Tập đoàn là xây dựng một tổ chức giáo dục chính quy, không chỉ phát triển nền tảng học thuật mà còn thay đổi tư duy học tập, lao động giúp sinh viên hoàn thiện bản thân và đem lại các giá trị cho xã hội, nhân loại. Với rất nhiều sinh viên của chúng tôi đang học tập tại Hàn Quốc tân tiến, đó vừa là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm để chúng tôi luôn soi chiếu bản thân mình để không ngừng hoàn thiện toàn diện hơn nữa để tiếp tục đào tạo ra nhiều thế hệ sinh viên vừa có đức vừa có tài để đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời cũng là những nhân tố quan trọng trong hợp tác, giao lưu quốc tế.

VN INNOVATION EDUCATION - Bring you to bright horizon

From the beginning, "People" is always a central element in all activities of VN INNOVATION GROUP. The education activities of the company have been creating a global citizen generation with comprehensive development in 3 aspects: Foreign language, Science - Technology and Economics.

Development orientation of corporation is to establish a full-time educational organization that not only develops academic background but also changes learning and labor thinking to help students improve themselves and bring values to society and humanity. With many our students studying in modern society like Korea, it is both our pride and our responsibility to constantly self-reflect, and improve more comprehensively to train more student generations having both virtue and talent to contribute to the cause of constructing and protecting our country as well as become important elements in international cooperation and exchange.

 

Mọi sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp ra thị trường đều nhằm mục đích đáp ứng những nhu cầu và mang lại cho khách hàng những giá trị, những lợi ích thiết thực nhất.

All products and services of company providing to the market are aimed to meet the needs and bring customers the most values and practical benefits.

 

Với những lĩnh vực trên, Tập đoàn VN INNOVATION - Công ty cổ phần đang không ngừng nỗ lực phát triển, hoàn thiện để có thể mang lại nhiều giá trị ý nghĩa, đóng góp sức mạnh cho sự phát triển chung của xã hội, giúp cho các hoàn cảnh khó khăn được đến trường, được chăm sóc y tế ...

With the above fields, VN INNOVATION GROUP JSC is constantly striving to develop and improve in order to be able to bring more meaningful values, contribute strength to the overall development of society, especially help people in difficult circumstances to have chance to go to school and receive medical care etc.

 

Xuất phát điểm là một doanh nghiệp nhỏ nhưng mang khát vọng lớn, Tập đoàn VN INNOVATION hướng tới mục tiêu trở thành một tập đoàn đa ngành nghề mang thương hiệu toàn cầu.

Starting from a small business but having great aspirations, VN INNOVATION GROUP aims to become a multidisciplinary corporation with global brand.

 

Tập đoàn VN INNOVATION muốn mang đến thế giới một thương hiệu của người Việt, do người Việt sáng tạo nên và mang đậm bản sắc, tinh thần, khát vọng Việt Nam.

VN INNOVATION GROUP wants to bring to the world a Vietnamese brand created by Vietnamese people and imbued with the Vietnamese national identity, spirit and aspiration.

 

VIDEO: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VN INNOVATION GROUP

VIDEO: INTRODUCTION OF VN INNOVATION GROUP JOINT STOCK COMPANY


THÔNG TIN LIÊN HỆ TẬP ĐOÀN VN INNOVATION - CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: 1N7A Nguyễn Thị Thập, KĐT Trung Hoà, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

Email: vpvninnovationgroup@gmail.com

Hotline / Số điện thoại: 0936.073.268 / 024.3217.1983

 

CONTACT INFORMATION OF VN INNOVATION GROUP JSC

Address: 1N7A Nguyen Thi Thap, Trung Hoa Urban Area, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City, Vietnam

Email: vpvninnovationgroup@gmail.com

Hotline / Tel: 0936.073.268 / 024.3217.1983